ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΟ

Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία εντός ξυλοκιβωτίων ειδικών διαστάσεων, ανάλογων των διαστάσεων του αντικειμένου αξίας, που χρήζει ιδιαίτερης προφύλαξης, όπως μουσικά όργανα, έργα τέχνης, συστήματα ήχου και εικόνας, μοτοσικλέτες κ.α.

      Η συσκευασία εντός ξυλοκιβωτίων γίνεται με ειδικά και σύγχρονα υλικά, που χρισιμοποιούνται από την εταιρεία ΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ για την ασφαλή μεταφορά – μετακόμιση στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.